Valitse kieli/Choose Language

Sopimusehdot

Ensimmäiseksi, jotta voimme varata fi-verkkotunnuksen puolestanne, tarvitsemme vahvistuksen siitä, että olette tarkastaneet alla olevat rekisterit ja että teillä on oikeus (tarvittaessa ks. ''Faktat Fiksusti'') hakea verkkotunnusta.

Vaikka rekistereiden tarkastaminen koskee vain fi-verkkotunnuksia, on erittäin suositeltavaa tarkastaa alla olevat rekisterit myös muita verkkotunnuksia varten – tämä on ennen kaikkea asiakkaan etu.

Hyväksymällä sopimusehdot ja tilaamalla fi-verkkotunnuksen, vakuutatte tarkastaneenne alla olevat rekisterit.

Sopimusehtojen tärkeimmät pääkohdat:

 • Asiakas käyttää palvelua kaikin puolin asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.

Luku 1: Sopimuksen osapuolet ja noudattaminen

1.1 Näissä sopimusehdoissa määritellään palveluntarjoajan ja pavelun tilaavan asiakkaan välisen sopimuksen ehdot.

1.2 Sopimuksen osapuolija ovat palveluntarjoaja, netDesign Oy Finland (jäljempänä ’’palveluntarjoaja’’) ja palvelun tilaava asiakas (jäljempänä ’’asiakas’’).

1.3 Palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen sopimus (jäljempänä ’’sopimus’’) muodostuu asiakkaan tilattaessa palvelun. Palvelun tilaaminen ja käyttäminen edellyttää tämän sopimuksen hyväksymistä ja sen noudattamista kaikilta osin. Asiakkuus palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä edellyttää tarvittavien oikeellisten ja voimassa olevien asiakastietojen antamista palveluntarjoajalle.

1.4 Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa tämän sopimuksen ehtoja, ilman erillistä ilmoitusvelvollisuutta muuttuneista sopimusehdoista asiakkaille. Palveluntarjoaja ilmoittaa kuitenkin asiakkaille muuttuneista sopimusehdoista, mikäli niihin tulee oleellisia tai suuria muutoksia, mitkä merkittävästi muuttavat asiakkaan asemaa uuden sopimuksen myötä. Palveluntarjoaja ilmoittaa edellä mainituista oleellisista tai suurista muutoksista sähköpostilla. Voimassa olevat sopimusehdot ovat luettavissa palveluntarjoajan internetsivuilla (osoitteessa: superhosting.fi).

1.5 Asiakkaan tulee huolellisesti lukea ja ymmärtää kaikki tämän sopimuksen kohdat ja noudattaa niitä kaikilta osin. Hyväksyessään tämän sopimuksen asiakas ilmoittaa samalla tutustuneensa palveluntarjoajan tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin, sekä ilmoittaa hyväksyvänsä niiden ominaisuudet, hinnat sekä veloitusperiaatteet.

1.6 Jos asiakas ei hyväksy tai noudata tämän sopimuksen ehtojan kaikilta osin, hänellä ei ole oikeutta käyttää palvelua. Jos asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtojan hänen oikeus käyttää palvelua voidaan estää, rajoittaa tai poistaa kokonaan. Mikäli palveluntarjoaja joutuu sopimusehtojen rikkomisen seurauksena rajoittamaan, sulkemaan tai poistamaan asiakkaan internetsivut tai palvelimille minkään muunkaan ladatun materiaalin palveluntarjoaja ei ole minkäänlaisessa korvausvelvollisuudessa asiakasta kohtaan, eikä ole minkäänlaisessa vastuussa asiakkaalle aiheutuvasta harmista, vahingosta tai taloudellisista tappioista, myöskään palveluntarjoajan ei tarvitse palauttaa mitään palvelun tilaamisesta maksettuja maksuja.

Luku 2: Palvelun käyttö ja verkkotunnukset

2.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta tuottaa, ladata, käyttää tai ylläpitää palvelussa seuraavan kaltaista, tai siihen rinnastettavaa materiaalia, sisältöä, koodia tai aineistoa, eikä myöskään linkkejä, jotka johtavat sivustoille tai aineistoon, jossa on seuraavanlaista tai siihen rinnastettavaa aineistoa. Alla olevat ehdot koskevat myös verkkotunnusten nimiä:

 • 1) Aikuisviihdettä tai pornograafista materiaalia.
 • 2) Tekijänoikeudella suojattua materiaalia, kuten musiikkia, elokuvia tai pelejä, mihin asiakkaalla ei ole tekijänoikeuksia.
 • 3) Roskapostin levittämistä.
 • 4) Sivustoa, jonka tarkoituksena on huijata ihmisiä antamaan käyttäjätunnuksia tai salasanoja tai käyttää kolmannen osapuolen käyttäjätunnuksia tai salasanoja laittomiin tarkoituskiin.
 • 5) Sisöltöä, joka on laitonta, haitallista, uhkaavaa, loukkaavaa, kieroa, herjaavaa, mautonta, siveetöntä, vihamielistä, hyvien tapojen vastaista tai rodullisesti, etnisesti tai muuten rasistista.
 • 6) Sisältöä mikä loukkaa toisen yksityisyyttä, kuten toisen henkilön osoitteita, nimiä, kuvia, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita tai muita yhteystietoja ilman asianomaisen suostumusta.
 • 7) Sisältöä, joka vahingoittaa alaikäisiä millään tavoin.
 • 8) Esiintyä tai toimia toisena henkilönä, oikeushenkilönä, yhdistyksenä, yhteisönä, yrityksenä tai kuvitteellisena henkilönä todellisessa tarkoituksessa.
 • 9) Huijauksia, kuten ’’rikastu nopeasti’’, pyramidi-huijauksia/verkostomarkkinointia, tai muita epäilyttäviä huijauksia.
 • 10) Julkaista sisältöä minkä julkaisemiseen asiakkaalla ei ole oikeutta sisällön arkaluontoisuuden, luottamuksellisuuden tai salassapitovelvollisuuden takia.
 • 11) Julkaista sisältöä, joka rikkoo kenenkään patenttia, tavaramerkkiä tai liikesalaisuutta.
 • 12) Mainostaa sivustoaan epäeettisesti kuten, lähettää roskapostia massaviesteinä vastaanottajille jotka eivät ole tätä pyytäneet, käyttää vääriä vastausosoitteita tai mainostaa sivustoa harhaanjohtavalla tavalla.
 • 13) Ladata, lähettää tai julkaista mitään viruksia, haittaohjelmia tai muuta ohjelmakoodia, joka on suunniteltu häiritsemään, tuhoamaan tai rajoittamaan minkä tahansa palvelun, tietokoneohjelmiston tai –laitteiston tai viestiliikenteen toimintaa.
 • 14) Sivustoja tai sen osia, joissa on elementtejä, jotka tekevät sivustosta hirveän käyttökokemuksen, kuten esimerkiksi äärimmäisiä vilkkuvia bannereita, liiallisesti animoituja liikkeitä, ääniä mitkä voivat pelästyttää tai ovat liian voimakkaita tai sisältöä mikä saattaa aiheuttaa kohtauksia pahaa aavistamattomalle vierailijalle.
 • 15) Edistää, yllyttää tai antaa ohjeita laittomiin toimiin, toiseen henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa väkivaltaa tai eläimiin kohdistuvaan eläinrääkkäykseen.
 • 16) Sivustoa, jolla tarjotaan palvelua tai tuotteita jotka ovat lain vastaisia, joiden myymiseen tai harjoittamiseen teillä ei ole oikeutta tai toimilupaa tai tuotteita ja palveluita mitkä yksinoikeudella palveluntarjoaja katsoo epäedukseen, eikä halua tukea tai olla osallisena tälläisessa liiketoiminnassa palvelumme kautta. (Esimerkiksi sellaisten lainsäädännölle vieraiden huumeiden myyminen netissä, joita eduskunta ei ole vielä asettanut laittomiksi.)
 • 17) Muokkaa tai vääristää toisten ihmisten blogi-kommentteja valheellisiksi tai hyvien tapojen vastaisiksi.
 • 18) Ylläpitää tai levittää torrentteja.
 • 19) Sivustoa joka toimii ainoastaan tiedostojen lataamista varten.
 • 20) Kaikkien scriptien tulee liittyä verkkosivuihin, eikä käyttää palvelimia sovellusten alustana. Palvelimien käyttö suurien sähköpostimäärien tuottamiseen tietokannasta on esimerkki toiminnasta joka ei ole sallittua.
 • 21) Scriptit, jotka pyrkivät pääsemään käsiksi suojattuun aineistoon tai resursseihin tai toisen, samalla serverillä olevan, asiakkaan tai palveluntarjoajan sivustoon.
 • 22) Kaikki materiaali ja toiminta joka liittyy hakkerointiin (tai vastaavaan toimintaan), myös ohjeisiin koskien kyseistä toimintaa.
 • 23) CGI-skriptien jakaminen verkkotunnusten kanssa, joita ei ylläpidetä palveluntarjoajalla, ei ole sallittu.
 • 24) Proxy scriptit.
 • 25) IP-scannerit
 • 26) Taustaohjelmien (background daemons) käyttö on kielletty.
 • 27) IRC:n tai IRC-Bottien käyttö on kielletty.
 • 28) Kaikki sellainen sisältö, joka heikentää tai voi heikentää palveluntarjoajan, palvelun tai tuotteiden julkista kuvaa tai on palveluntarjoajan, palvelun tai tuotteiden etujen vastainen.

Myös kaiken sähköpostiin liittyvän käytön tulee olla hyvien tapojen mukaista, eikä sähköpostin käyttöön saa liittyä yllä mainittua tai vastaavanlaista käyttäytymistä. Mikäli palveluntarjoaja huomaa sähköpostilaatikon tai verkkotunnuksen, joka aiheuttaa ongelmia, palveluntarjoaja voi poistaa tälläisen sähköpostilaatikon tai muuttaa sen asetuksia ongelman ratkaisemiseksi. Äärimmäisissä tapauksissa palveluntarjoaja voi poistaa sähköpostilaatikon tai keskeyttää kaiken palvelun verkkotunnuksen osalta. Lähtevän sähköpostin määrä on rajoitettu 200 sähköpostiin tunnissa.

Asiakkaan sivusto ei saa ylittää liiallisia määriä palvelimien resursseja kuten kaistanleveyttä, prosessorin tai levytilan käyttöä. Mikäli sivuston havaitaan dominoivan käytettävissä olevia resursseja, palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden keskeyttää sivusto välittömästi. Tätä käytäntöä käytetään vain äärimmäisissä tilanteissa ja sen tarkoituksena on estää palvelun ja palvelimien väärinkäyttö. Tämä käytännön tarkoituksena on myös taata kaikille asiakkaille toimiva palvelu.

Palveluntarjoajalla on yksinomainen oikeus päättää siitä, onko asiakkaan sivusto, aineisto ja palvelun käyttö näiden ehtojen mukaista vai vastaista. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta, eikä mitään realistista mahdollisuutta valvoa tai tarkastaa sitä, onko asiakkaan sivusto, aineisto tai palvelun käyttö tämän sopimuksen mukaista.

2.2 Asiakkaalle taataan 2 % pilvipalvelun prosessoritehoista ja keskusmuistista. Tämä todennäköisesti riittää suurimmalle osalle asiakkasita, mutta mikäli asiakkaan sivusto vaatii enemmän resursseja, tästä ilmoitetaan asiakkaalle, jonka jälkeen asiakas on velvollinen ostamaan lisää tehoja.

2.3 Asiakas ei saa säilyttää omia varmuuskopioita palvelussa. Jos asiakkaan omia varmuuskopioita löytyy, ne poistetaan automaattisesti. Palveluun kuuluu automaattinen varmuuskopiointi, joka tarjoaa asiakkaalle 30 varmuuskopion palautus kohtaa, 1 päivässä, viimeisen 30 päivän ajalta. Lisäksi asiakas voi luonnollisesti ottaa omia varmuuskopioita ja ladata ja säilyttää niitä palvelun ulkopuolella, esimerkiksi omalla tietokoneellaan. Vastuu tiedostojen varmuuskopioinnista ja niiden tallentamisesta palvelimien ulkopuolelle on yksin asiakkaalla. Vaihtoehtoisesti asiakkaan tulee varmistaa, että hän käyttää palvelussa vain kopioita tiedostoistaan. Varmuuskopioinnin saatavuutta ei taata. Hallintapaneelissa on tarjolla työkaluja, joilla asiakas voi tehdä ja ladata varmuuskopioita. Vaikka palvelua voidaan pitää erittäin hyvänä, varmana, luotettavana ja turvallisena, palveluntarjoaja ei vastaa palveluun asiakkaan lataaman materiaalin varmuuskopioinnista, säilyttämisestä, katoamisesta tai tuhoutumisesta asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta, harmista tai taloudellisista tappioista tai tiedostojen uudelleen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista.

2.4 Palveluntarjoajalla on oikeus, ilman erillistä varoitusta, poistaa, väliaikaisesti tai kokonaan, tämän sopimuksen vastaiseksi katsomaansa sisältö(ä) tai sivusto, mikäli asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai sivuston sisältö on tämän sopimuksen vastaisena kiellettyä. Palveluntarjoaja voi myös antaa asiaa koskien huomautuksen tai varoituksen asiakkaalle. Palveluntarjoajalla on myös oikeus noudattaa oikeuden päätöstä tai viranomaisten antamia määräyksiä asiakkaan sivuston suhteen.

2.5 Palveluntarjoajan asiakaspalvelu ei tarjoa teknistä tukea tai aupa, mikä liittyy ohjelmointiin, HTML-koodiin, asiakkaan kotisivuihin, niiden tekemiseen tai pystyttämiseen tai kolmansien osapuolien ohjelmiin, vaikka palvelussa asiakkaalle tälläisia ohjelmia tarjottaisiinkin.

2.6 Huolimatta siitä, että palvelujen saatavuutta voidaan pitää erittäin korkeana ja varmana, niitä ei ole suunniteltu kriittiseen käyttöön, eikä niitä pitäisi käyttää tällaisiin tarkoituksiin. Palvelua tulisi käyttää ainoastaan vikasietoisiin tarkoituksiin, joissa on varaa virheille.

2.7 Palvelussa käytettävä hallintapaneeli on oletukseltaan englanninkielinen. Palvelu tukee yleisimpiä kieliä (mm. ruotsia ja venäjää), mutta ei suomea.

2.8 Asiakas vastaa siitä, etteivät asiakkaan palvelussa käyttämät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten henkilöiden tietoon. Asiakas on vastuussa kaikesta siitä mitä hänen tunnuksillaan palvelussa tehdään. Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan käyttäjätunnuksen tai salasanan katoamisesta aiheutuvasta väärinkäytöstä tai asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta. Kirjautumalla palveluun asiakas voi vaihtaa salasanaansa ja päivittää yhteystietonsa voimassa oleviin. Asiakas on velvollinen antamaan palveluntarjoajalle oikeelliset ja voimassa olevat yhteystiedot. Palveluntarjoaja ei koskaan kysy asiakkaan salasanaa tai käyttäjätunnusta asiakkaalta.

2.9 Verkkotunnus: Palveluntarjoaja voi asiakkaan toimeksiannosta ja asiakkaan puolesta varata ja rekisteröidä asiakkaan nimiin halutun verkkotunnuksen kolmannelta osapuolelta, suullinen toimeksianto riittää. Asiakas vakuuttaa, että hänellä on oikeus hakea verkkotunnusta ja että hän on tutustunut kaikkiin vaadittuihin rekistereihin ja että näin ollen asiakas voi pyytää palveluntarjoajaa suorittamaan verkkotunnuksen varaamisen laillisesti. Verkkotunnuksen laillisuus on täysin asiakkaan vastuulla. Verkkotunnusmaksujen luonteesta johtuen, mitään verkkotunnukseen liittyviä maksuja ei palauteta, myös SSL-sertifikaattien maksuja ei niiden luonteesta johtuen voida palauttaa. Mikäli asiakkaalla on jo verkkotunnus, hän voi joko siirtää sen palveluntarjoajan huoleksi tai hänen tulee päivittää verkkotunnuksen nimipalvelintiedot itse, jotta verkkotunnus toimii.

2.10 Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää tiedotteita ja tarjouksia kaikille asiakkaille. Mikäli asiakas ei halua ottaa vastaan palveluntarjoajan tarjouksia tai tiedotteita, hän voi ilmoittaa siitä asiakaspalveluun, jolloin asiakas poistetaan tälläiselta postituslistalta.

Luku 3: Sopimus ja laskutusjakso

3.1 Palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen sopimus astuu voimaan heti, kun asiakas on hyväksynyt nämä sopimusehdot ja rekisteröitynyt palveluntarjoajan asiakkaaksi täyttämällä sähköisen tilauslomakkeen palveluntarjoajan internetsivuilla.

3.2 Rekisteröitymisen jälkeen asiakkaalla on oikeus peruuttaa rekisteröityminen ilmoittamalla siitä kirjallisesti palveluntarjoajalle. Rekisteröitymisen peruuttaminen tarkoittaa sitä, että palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen suhde lakkaa, eikä palveluntarjoaja ole velvollinen tarjoamaan asiakkaalle palvelua. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen palauttamaan asiakkaalle mitään maksuja. Peruuttamalla rekisteröinnin asiakas ymmärtää, että hän menettää kaiken palveluun lataamansa meteriaalin ja sivustot. Palveluntarjoaja ei ole millään tavalla korvausvelvollinen asiakkaan rekisteröitymisen peruuttamisesta asiakkaalle koituvista menetyksistä harmista tai taloudellisista tappioista tai tiedostojen uudelleen hankkimisesta tai luomisesta aiheutuvista kustannuksista tai harmista.

3.3 Palveluntarjoajalla on myös oikeus purkaa asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen suhde, mikäli asiakas rikkoo näitä sopimusehtoja tai jos palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen suhde on muuten palveluntarjoajan etujen vastainen. Palveluntarjoaja ei myöskään ole velvollinen palvelemaan asiakasta kohtuulliseksi katsomaansa määrää enempää ja mikäli asiakas pyrkii jatkuvasti tukkimaan asiakaspalvelun tai muuten käyttäytyy häiritsevästi palveluntarjoajaa kohtaa, palveluntarjoajalla on oikeus purkaa palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen suhde. Mikäli palveluntarjoaja joutuu purkamaan suhteen asiakkaaseen ja sulkemaan palvelun käytön asiakkaalta, palveluntarjoaja ei ole minkäänlaisessa korvausvelvollisuudessa asiakkaalle koituvista taloudellisista tappioista tai menetyksistä tai menetyksistä asiakkaan toteuttamaan tai asiakkaalle toteutettuun materiaaliin tai sivustoihin.

3.4 Asiakkaan tekemä tilaus ja sitä koskeva sopimus ovat sitovia. Tilaus on voimassa määräajan, joka vastaa asiakkaan valitsemaa laskutusjaksoa. Laskutusjakson päätyttyä sopimus jatkuu määräaikaisena aina uuden yhtä pitkän määräajan tai ennen laskutusjakson päättymistä asiakkaan valitseman uuden laskutusjakson ajan, ellei sopimusta ole puolin tai toisin ennen laskutusjakson päättymistä irtisanottu päättymään. Asiakas voi päättää sopimuksen vain irtisanomalla palvelun asiakassivuilla, lähettämällä irtisanomisilmoituksen palveluntarjoajalle. Irtisanominen tai laskutusjakson pituuden muuttaminen pitää ilmoittaa palveluntarjoajalle vähintään 30 päivää ennen, kuin kuluva laskutusjakso päättyy.

3.5 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus milloin tahansa, jolloin sopimus päättyy irtisanomishetkellä kuluvan sopimusjakson lopussa tai välittömästi, asiakkaan valinnan mukaan. Irtisanomishetkellä kuluvan laskutusjakson palvelumaksuja ei palauteta asiakkaalle, eikä myöskään seuraavan laskutusjakson verkkotunnusmaksuja tai  SSL sertifikaattimaksuja, jos irtisanomista ei ole tehty 30 päivää ennen kuluvan laskutusjakson päättymistä.

Luku 4: Laskutus

4.1 Palveluntarjoaja veloittaa asiakasta tilaamistaan palveluista ja tuotteista asiakkaan valitseman laskutusjakson mukaan. Palveluntarjoaja lähettää asiakkaalle palveluista ja tuotteista sähköisen laskun, joka tulee maksaa eräpäivään mennessä.

4.2 Mikäli asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä, palveluntarjoaja voi estää palvelun käytön toistaiseksi. Tällöin asiakkaan internetsivut eivät välttämättä näy internetissä. Erääntyville maksuille on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa. Asiakkaalla ei ole oikeutta hyvitykseen tai korvaukseen siltä ajalta, kun asiakkaan internetsivut tai palvelu ovat suljettuna asiakkaan maksuviivästyksen tai muun sopimusrikkomuksen vuoksi. Mikäli asiakas ei 14 päivän kuluessa eräpäivästä maksa laskuaan, syntyy palveluntarjoajalle oikeus irtisanoa sopimus, jonka jälkeen asiakkaan oikeus käyttää palvelua voidaan sulkea kokonaan ja kaikki asiakkaan palveluun lataama sisältö voidaan poistaa palvelusta kokonaan. Myös kaikki verkkotunnukset voidaan poistaa palveluntarjoajan hallinnasta, mikä voi johtaa niiden menettämiseen. Palveluntarjoaja ei vastaa, eikä ole velvollinen korvaamaan irtisanomisen seurauksena asiakkaalle koituvaa taloudellisia tappioita tai harmia.

4.3 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

4.4 Paytrail maksupalvelutarjoaja:

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Luku 5: Vastuut

5.1 Asiakas vastaa aina sivuston sisällöstä, harjoittamastaan liiketoiminnasta, sen laillisuudesta, myymistään palveluista ja tuotteista, koskien myös sivustolla mahdollisesti olevaa verkkokauppaa, niihin liittyvistä maksuista, toimituksista ja palautuksista, sivuston ja kaiken materiaalin olevan näiden sopimusehtojen mukainen ja kaikesta muustakin asiakkaan liiketoiminnasta tai siihen liittyvistä ja rinnastettavista asioista. Asiakas vastaa myös sivuston tietoturvan järjestämisestä, kuten SSL sertifikaatin hankkimisesta palveluntarjoajalta, esimerkiksi verkkokaupalle.

5.2 Huolimatta siitä, että palvelua voidaan pitää erittäin hyvänä, varmana, luotettavana ja turvallisena, palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan tietojen, tiedostojen tai sivuston tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuvista taloudellisesta tappiosta, harmista tai vahingosta, mukaan lukien tiedostojen, tietojen tai sivuston uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

5.3 Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien ja alihankkijoiden yhteyksien, laitteiden, ohjelmien tai järjestelmien toimivuudesta. Ottaen huomioon internetin luonteen, palveluntarjoaja ei myöskään vastaan palvelimen tai internetin kautta tapahtuvasta tietoverkon tai tietoverkkoon liitettyjen laitteiden ja järjestelmien häirinnästä tai häirinnästä aiheutuvista haitoista tai katkoksista.

5.4 Palveluntarjoajan vastuu on rajattu ja mahdollisten vahingonkorvauksen enimmäismäärä on asiakkaan tilaaman palvelun osalta laskutusjakson mukainen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kolmella. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole velvollinen korvaamaan kolmansien osapuolien aiheuttamaa vahinkoa asiakkaalle. Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen palvelun tai internetsivujen sulkemisesta tai poistamisesta tai asiakkaan rekisteröitymisen peruuttamisesta aiheutuvasta taloudellisesta vahingosta tai harmista, joka johtuu asiakkaan maksuviivästyksestä tai sopimusrikkomuksesta.

5.5 Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen jodosta.

Luku 6: Ylivoimainen este

6.1 Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä tai vahingosta, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä tai kesken sopimuskauden ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisiin esteisiin lukeutuvat myös palveluntarjoajan kolmansien osapuolien ja alihankkijoiden ylivoimaiset esteet.

6.2 Palveluntarjoajaa kohdannut alihankkijan tai kolmanen osapuolen ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa tai korvaavaa kolmatta osapuolta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai merkittävää ajanhukkaa hankkia muualta.

6.3 Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä ja sen lakkaamisesta toiselle sopijapuolelle parhaan kykynsä mukaan.

Luku 7: Sovellettava laki

7.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

7.2 Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei johda osapuolia tyydyttävään tulokseen, erimielisyydet ratkaistaan palveluntarjoajan kotipaikan tuomioistuimessa.

Luku 8: Oikeudet

8.1 Palveluntarjoajalla on oikeus muutta palveluiden ja tuotteiden tekinisiä määrityksiä, ominaisuuksia, sopimusehtoja ja hintoja. Mikäli asiakas ei hyväksy muutoksia, asiakkaalla on oikeus muutoksen tai muutoksien perusteella irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen tai palvelun osalta päättymään ilman irtisanomisaikaa tekemällä kyseisen palvelun osalta irtisanomisilmoitus. Irtisanominen tulee tällöin voimaan sen sopimuskauden lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty.

8.2 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tarjoamansa ja myymänsä palvelut, tuotteet sekä liiketoimintansa kolmannelle osapuolelle. Siirrosta tulee ilmoittaa asiakkaalle.

8.3 Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus mikäli palveluntarjoaja ei tuota asiakkaalle asiakkaan maksamaa palvelua tai tuotetta 14 päivän kuluessa siitä kun palvelu tai tuote olisi pitänyt toimittaa asiakkaalle. Asiakkaan on kuitenkin ensin annettava palveluntarjoajalle mahdollisuus tilanteen tai mahdollisen väärinkäsityksen tai unohduksen korjaamiseen. Mikäli palveluntarjoaja ei ryhdy toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi 72 tunnin kuluessa, asiakkaalla on oikeus purkaa tämä sopimus. Lähtökohtaisesti palveluntarjoaja pyrkii avaamaan palvelun asiakkaan käyttöön mahdollisimman nopeasti.

8.4 Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus asiakkaaseen ja peruuttaa asiakkaan rekisteröityminen, mikäli asiakas rikkoo näitä sopimusehtoja. Sopimuksen purun ja rekisteröitymisen perumisen seurauksena asiakas voi menettää kaiken palveluun lataaman materiaalin, datan ja sivustot, myös verkkotunnuksen. Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen sopimuksen purkamisesta tai rekisteröitymisen peruuttamisesta aiheutuvista vahingoista ja taloudellisista tappioista tai harmista ja vaivasta tai menetettyjen tiedostojen, materiaalin, datan tai verkkotunnuksen uudelleen hankkimisesta koituvista kustannuksista. Palveluntarjoaja voi purkaa asiakkaan rekisteröitymisen ja estää palvelun käytön jo ennen kuin asiakas on julkaissut näitä sopimusehtoja rikkovaa materiaalia internettiin tai ladannut sitä palveluun tai jos asiakas muuten rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, myös vahva epäily asiakkaan aikomuksesta sopimusrikkomukseen tai muunlainen väärinkäyttöön oikeuttaa palveluntarjoajan perumaan asiakkaan rekisteröitymisen ja estämään asiakkaalta palvelun käytön.

Tietosuoja & Asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) (EU) 2016/679
Päivitetty: 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä:

netDesign Oy Finland
Y-tunnus: 2465447-1
Puistokaari 6 B 19
00200 Helsinki
Puhelin: 044 555 6 333
www.netdesign.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja hänen yhteystiedot:

Nimi: Jaakko Kivelä
Puhelin: 044 555 6 333
Osoite: Puistokaari 6 B 19, 00200 Helsinki
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@netdesign.fi

3. Rekisterin nimi:

netDesign Oy Finland asiakassivut - netDesign Ltd Finland client area

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

1) Laskutukseen, yhteydenpitoon ja muiden asiakassuhteeseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen.
2) Tiedotteiden, esitteiden ja tarjouksien lähettämiseen ja viestintään.

5. Rekisterin tietosisältö:

1) Asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä luovuttamat tiedot.
2) Asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen historia, kuten mm. tilaushistoria, laskuhistoria ja tukipyyntöjen historia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

1) Asiakkaan ja hänen edustaman yrityksen tiedot ovat asiakkaan tai tämän valtuuttaman edustajan luovuttamia.
2) Asiakas on rekisteröitynyt palveluntarjoajan asiakkaaksi palveluntarjoajan verkkosivuilla.
3) Asiakas on rekisteröitynyt palveluntarjoajan asiakkaaksi suullisesti tapaamisen tai puhelinkeskustelun perusteella.

7.1 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7.2 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä:

Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille EU:n tai ETA:n sisällä.

Ainoa tilanne jossa asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle perintätoimistolle on sellainen valitettava tilanne, jossa asiakas ei maksumuistutuksista huolimatta maksa erääntynyttä laskua. Kuitenkin, tälläisessä tilanteessa asiakasta tullaan tiedottamaan tilanteesta ja tulevista toimenpiteistä ja asiakkaalle tullaan antamaan reilu mahdollisuus reagoida tilanteeseen ja korjata tilanne.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Pääsy kaikkiin tiedostoihin, jotka rekisteri kattaa, on suojattu salasanalla ja tunnuksella. Rekisterin pitäjällä on pääsy koko rekisteriin. Asiakkaan yhteystietojen päivittämiseen on oikeus koko netDesign Oy Finlandin henkilökunnalla. Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Lisäksi, asiakkaalla on mahdollisuus päivittää rekisterin tietoja kirjautumalla asiakassivuille.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään tai edustamaansa yritystä koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä joko kirjallisesti, puhelimitse tai tekstiviestillä ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kirjallisen kiellon voi tehdä sähköpostitse.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus ja mahdollisuus tarkastaa hänen ja yrityksensä tiedot rekisteristä kirjautumalla asiakassivuille.

11. Tiedon korjaaminen:

Asiakas voi korjata tietojaan kirjautumalla asiakassivuille. Lisäksi palveluntarjoajalla on oikeus, ilman erillistä ilmoitusta, korjata asiakkaan tietoja, mikäli niissä on virheitä.

12. Tietojen poistaminen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"):

Kun asiakkaalla ei enää ole palveluntarjoajan kanssa aktiivisia palveluita tai voimassa olevia verkkotunnuksia (mukaan lukien vanhenevia verkkotunnuksia), tai mitään muutakaan aktiivista toimintaa tai avoimia/maksamattomia laskuja, asiakas voi pyytää, että hänen tiedot poistetaan rekisteristä.

Koska kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyyttä, myös asiakassuhteen päätyttyä, jos asiakkaalla ei ole kanssamme aktiivisia palveluita tai voimassa olevia verkkotunnuksia (mukaan lukien vanhenevia verkkotunnuksia), eikä mitään muutakaan aktiivista toimintaa tai avoimia/maksamattomia laskuja, suljemme tälläisten asiakkaidet tilit automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta ja poistamme tälläiset suljetut tilit rekisteristä säännöllisin väliajoin, koska emme näe asiakkaan tietojen säilyttämiselle perustetta.

; )

Faktat Fiksusti

Fi-verkkotunnus

Kuka voi hakea fi-verkkotunnusta?

Yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt. Hakemiseen voi myös valtuuttaa asiamiehen.

Mitä vaaditaan yksityishenkilöltä, joka hakee fi-verkkotunnusta?

Vähintään 15 vuoden ikää, kotikunta Suomessa ja suomalainen henkilötunnus.

Millaiset yritykset ja yhteisöt voivat saada fi-verkkotunnuksen?

Suomen kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriin listatut:

 • yritykset tai yksityiset elinkeinonharjoittajat,
 • suomalaiset julkisyhteisöt, kuten valtion laitokset, kunnat ja kuntayhtymät, kirkot ja seurakunnat,
 • valtion liikelaitokset,
 • julkisoikeudelliset laitokset ja julkisoikeudelliset yhdistykset ja
 • vieraan valtion edustustot.

Huom! Merkintä verohallinnon rekisterissä ei riitä.

Ulkomaiset yritykset ja tavaramerkit: Ulkomainen yhteisö tai elinkeinonharjoittaja voi saada fi-verkkotunnuksen rekisteröimällä kaupparekisteriin suomalaisen sivuliikkeen.

Fi-verkkotunnuksen uusiminen:

Fi-verkkotunnus on voimassa 1, 3 tai 5 vuotta. Uusimme automaattisesti kaikki uudet rekisteröimämme  ja meille siirretyt verkkotunnukset. Asiaan liittyen voit silti saada Viestintävirastolta muistutuksen uusimisesta ilmoittamiisi yhteystietoihin. Teidän ei kuitenkaan tarvitse reagoida siihen, sillä hoidamme uusimisen puolestanne.

Fi-verkkotunnuksen haltijan siirto:

Jos haluat siirtää verkkotunnuksesi toisen henkilön tai organisaation haltuun, ota yhteyttä meihin osoitteella asiakaspalvelu@netdesign.fi tai puhelimitse numeroon 044 555 6 333. 
Hoidamme siirron puolestasi.

Fi-verkkotunnuksen irtisanominen:

Voit irtisanoa verkkotunnuksesi myös ennen voimassaoloajan umpeutumista. Verkkotunnuksen voi irtisanoa vain sen haltija, joten sinun on tehtävä se itse Viestintäviraston verkkosivuilla: https://domain.fi/info/index/yllapito/irtisanominen.html
Verkkotunnuksen irtisanominen on maksutonta.
Mikäli verkkotunnusta ei irtisanota tai uusita se lakkaa toimimasta voimassaoloajan umpeuduttua. Voimassaoloajan umpeuduttua verkkotunnusta koskien aktivoituu yhden kuukauden suoja-aika. Mikäli verkkotunnusta ei uusita tämän suoja-ajan puitteissa, verkkotunnus vapautuu kaikille vapaasti haettavaksi, jolloin sen edellinen haltija voi menettää sen. Suoja-ajan aikana muut eivät voi varata verkkotunnusta.

Terms of Service

First, in order for us to register the fi-domain on your behalf, we need your confirmation, that you have checked the following registers and that you have the right (please see ’’Faktat Fiksusti’’ or contact our support) to register the domain.

Even you have you check the next registers only for fi-domains, it is highly recommended that you check the registers for other domains also – this is mostly beneficial for you.

By agreeing to these terms of service and when ordering fi-domain, you declare you have checked the next registers.

The most important things to understand:

 • Customer will use the service with good will and manners.

Chapter 1: Parties of the agreement and compliance with the agreement

1.1 These terms of service determine the agreement between the service provider and the customer.

1.2 Parties of this agreement are the service provider, netDesign Ltd Finland (later ’’service provider’’) and the customer who orders the service (later ’’customer’’).

1.3 The agreement between the service provider and the customer (later ’’agreement’’ or ’’the agreement’’) is formed when the customer orders the service. Ordering and the use of the service requires that the customer accepts these rules and complies with these rules at all the times.

1.4 Customer relationship requires that the customer gives the service provider valid and correct customer information.

1.5 The service provider reserves the right to change these terms of service without prior notice to customers. However, we do notice, with email, all of our customers of  the new terms of service if we make any essential of major changes to these terms of service, which significantly alter the status of the customer. The current terms of service can be read at the service provider’s website (at www.superhosting.fi).

1.6 The customer has to carefully read, understand and acknowledge all the parts of this agreement and comply with them in all respects. By accepting these terms of service and this agreement, customer also declare that the customer is familiar with the services and products provided by the service provider and accepts their features, prices and charging principles.

1.7 If the customer does not agree or comply with these terms of service in all respects, the customer does not have right to use this this service. If the customer breaks these terms of service, the customer’s right to use the service can be restricted, prevented or cancelled. If in case of a terms of service violation the service provider has to restrict, prevent or cancel the customer’s access to use the service or restrict, block or delete any website or any other material that the customer has uploaded to the service/server, the service provider is not in any obligation to pay any compensation to the customer and is not liable in case the customer suffers any inconvenience, damage, loss of files or financial loss, nor the service provider does not have to return any fees paid subscription to the service.

Chapter 2: Use of service and domain

2.1 Customer does not have right to create, upload, share, distribute, use or host any of the following or similar material, content or code, nor links that lead to a website or content which has following or similar material. The following rules also apply to domain names:

 • 1) Adult entertainment or pornographic material.
 • 2) Material that is protected by copyrights like music, movies or games, where the customer does not have the copyrights to.
 • 3) Send spam email.
 • 4) A website designed to defraud others to give their usernames or passwords or use third party account or login information for illegal purposes.
 • 5) Content that is illegal, harmful, threatening, insulting, vicious, abusive, tasteless, indecent, hateful, improper or racially, ethnically or in any other way racist.
 • 6) Content that violates another’s privacy, like another person’s address, name, pictures, phone numbers, email addresses or any other contact or private information without the consent of the person in question.
 • 7) Content that is harmful for minors in any way.
 • 8) Act as another person, legal person, organization, community, company, authority or as a fictitious person or party in real purpose.
 • 9) Scams or frauds like ‘’get rich fast’’, Ponzi/pyramid schemes, multi-level marketing or any other suspicious frauds or scams.
 • 10) Publish content the customer is not entitled to publish due to sensitivity, confidentiality, non-disclosure duties or any other reasons.
 • 11) Publish content that violates anyone’s patent, trademark or trade secret.
 • 12) Advertise the website unethically and against good manners, like mass mail spam to recipients who has not asked these kind of messages, use false reply-to addresses or advertise the website with misleading ways.
 • 13) Load, send, share or publish any viruses, malware or any other kind of code or content, which is designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any service, any computer software or communications activities.
 • 14) Website, or part of it, with elements that will make the site an awful user experience, such as but not limited to flashing banners, excessive or sudden animated movement or sound, which can scare or are too strong or content which may cause seizures for unsuspecting visitor.
 • 15) To promote, encourage or provide instructions or information about illegal activities, violence, cruelties or torture against another person, group or animals.
 • 16) Website, what provides services or products that are illegal or which the customer does not have right or license to sell or distribute or products, services or content which is seen as unfavorable for the service provider and we does not want to support or be involved in such business through our service. (For example, selling that kind of drugs online that are not illegal, because they have not been set illegal yet by government, but are extremely dangerous – is an example of an activity we don’t want to support or have anything to do with.)
 • 17) Modify or distort other people’s blog comments to mendacious or against good manners.
 • 18) Host or share torrents.
 • 19) Download oriented website.
 • 20) All the scripts must be part of the website(s). The server or service is not meant and not allowed to be used as a platform for applications. Using server to send large amounts of email from a database is an example of this kind of activity that is not allowed.
 • 21) Scripts that try to access protected, another customer’s or service provider’s data or resources are not allowed.
 • 22) All material, instructions and activity associated with hacking or similar activity are not allowed
 • 23) Sharing CGI scripts with domains that are not hosted at the service provider is not allowed.
 • 24) Proxy scripts.
 • 25) IP scanners.
 • 26) Use of background daemons is not allowed.
 • 27) Use of IRC or IRC bots is not allowed.
 • 28) All content that impairs service provider’s, services’ or products’ image or is unfavorable for the service provider, the service or our products is not allowed.

Also all use of email must be according to good manners and must not involve any or similar activities listed above. In case the service provider notice an email account or domain, what is causing problems, the service provider may change its settings to solve the problem. In extreme cases, the service provider may delete this kind of email account or suspend all services for the domain. Number of sent emails is limited to 200 emails per hour.

Customer’s website or use of service may not exceed reasonable amount of server resources like, but not limited to disk space, CPU speed or memory. In case a website is found to dominate available server resources, the service provider reserves the right to suspend the website immediately. This practice is used only in extreme circumstances and is intended to prevent abuse of the service and servers. This practice also aims to ensure effective service for all the customers – so it also protects your website.

The service provider has the sole right to decide whether or not a customer’s site, materials, data and use of the service is in accordance with these terms and conditions or not. However, the service provider does not have any obligation, nor any realistic possibility, to monitor, control or check whether the customer’s site, materials, data or the use of the service is according to these terms of service.

2.2 Any customer gets 2 % of the cloud’s CPU and RAM resources. This will probably be enough for most customers, but in case the customer’s website requires more resources, the customer will be informed and is liable to buy more resources.

2.3 Customer is not allowed to keep his/her own backup files on the service. If such backup files are found, they will be removed automatically. The service includes 30 restore backup points, 1 per day, 30 days behind. Also the customer may take and download own backups outside the service, to for example customer’s own PC. The responsibility for backing up data outside the server is solely on customer. Alternatively, the customer must ensure that you use only copies of your data on our service. Service provider does not guarantee the availability of backup tools. The control panel provides the customer with backup tools. Even the service can be considered to be very reliable, stable, robust, good and secure, the service provider is not responsible to backup or preserve customer’s data. Also, the service provider is not responsible for any loss or destruction of customer’s data or any inconvenience, harm or financial loss or costs that may occur for re-acquiring the data.

2.4 The service provider has the right, without prior notice, to delete or block either temporarily or permanently any content, data or website that the service provider sees as against these terms of service or in case the customer or the website violates these terms of service. The service provider may also notice or give warning for the customer considering the issue. Also the service provider has the right to comply with court order or orders issued by the authorities in relation to the customer’s website or data.

2.5 The service provider does not provide technical support or help which is related to programming, HTML code, making or setting up customer’s website or to programs that are provided by third-parties, even though the service would offer such programs.

2.6 Despite the fact that the service, its accessibility and availability can be considered as very high and secure, the service is not designed for mission critical use and should not be used for such purposes. The service may be used only for fault-tolerant applications in which there is room for error.

2.7 The default language of the cPanel control panel is English. The service supports the most common languages (like Swedish and Russian), but not Finnish.

2.8 The customer is responsible for keeping his/her account login information (username and password) safe and make sure that they do not end up in wrong hands. The customer is solely responsible for all the actions done with his/her account in the service. The service provider is not responsible of any harm or misuse done with stolen account information. By logging in to the service, the customer can change his/her password and update his/her contact information. The customer is, at all times, liable to give the service provider valid contact information. The service provider will never ask customer’s account login information (username or password) from the customer.

2.9 The domain: The service provider may register on client’s behalf desired domain name to the customer’s name from a third party, an oral assignment is also sufficient. The customer assures that he or she has the right and is entitled to apply for the desired domain name and the customer has acquainted with all the required registers and that therefore the customer can request the service provider to carry out the registration of domain legally. The domain name’s legality is entirely the customer’s responsibility. Due to the nature of domain names and SSL certificates all domain- or SSL certificate-related charges are not refundable. If the customer already has a domain he or she must either give the domain for the service provider’s concern or update the name servers of the domain in order for domain to work properly.

2.10 The service provider has the right to send messages and offers to customers. In case the customer does not want to receive this kind of offers, the customer can report about this for the service provider and he or she shall be removed from this kind of mailing list.

Chapter 3: Agreement and billing cycle

3.1 The agreement between customer and the service provider enters into force as soon as the customer has accepted these terms of service and registered as the service provider’s customer by filling and sending electrical order form at the service provider’s website.

3.2 After registration, the customer is entitled to cancel the registration by giving written notice to the service provider’s customer service. Cancelling the registration means that the agreement between the customer and the service provider stops and the service provider is no longer obligated to provide the service for the customer. The service provider is not required to return to the customer any fees. Cancelling the registration the customer understands that he or she will lose all data and website(s) he or she has uploaded to the service. The service provider is not in any way liable for any harm, inconvenience, loss of data, financial losses or costs that may apply for re-acquisition or recreation of such lost data.

3.3 The service provider has the right to terminate the customer-service provider relationship if the customer violates these terms of service, or if the customer-service provider relationship is otherwise against the interests of the service provider. The service provider is not required to serve the customer more that reasonable amount and if the customer is continuously trying to block or overload our customer service or behaves disturbingly towards our customer service, the service provider has the right to terminate the customer-service provider relationship. If the service provider have to terminate the customer-service provider relationship and terminate customer’s account, along with all the data, the service provider is not in any way liable for any harm, inconvenience, loss of data, financial losses or costs that may apply for re-acquisition or recreation of such lost data.

3.4 The customer’s order and agreement are binding. The order is valid for a period which is same as the billing cycle chosen by customer. At the end of the current billing cycle, the agreement will continue with a new period, which is as long as the current one or another length chosen by customer, if the agreement has not been terminated by either side 30 days before the end of the current billing period to end at the end of the current billing period or earlier. The customer may terminate this agreement only by filling and sending a account/service cancellation request from the client area. The cancellation request or the change of billing cycle must be reported to the service provider at least 30 days before the end of current billing period.

3.5 The customer has the right to terminate the agreement at all time, in which case the agreement will end at the end of the current billing period. At the time of termination all payments considering the current billing period and domain- or SSL certificate-related fees are not refundable if the cancellation request was not made 30 days before the end of current billing period.

Chapter 4: Billing

4.1 The service provider charges customers for the products and services they have ordered according to billing cycle selected by the customer. The service provider will send customer electronic invoice, which must be paid by the due date.

4.2 If the customer does not pay the invoice by the due date, the service provider has the right to prevent the customer from using or accessing the service temporarily. In this case the customer’s website is not necessarily visible online. Invoices past due, shall be paid in accordance with the interest act. Customer is not entitled to indemnity or compensation for the time when the customer’s website or access to service will be closed between the customer’s payment delay or other violation of the agreement. If the customer does not pay the overdue invoice within 14 days, this will give the service provider the right to terminate the agreement with the customer, after which the customer’s right to use the service can be prevented and all his/her data can be permanently deleted. Also all client’s domains can be removed from the service provider’s control, which may lead to loss of those domains. The service provider is not responsible of any, nor is obliged to compensate any harm or financial loss as a result of account termination.

4.3 The service provider has the right to transfer this contractual receivables to a third party.

4.4 Paytrail payment service provider:

Paytrail Oyj (2122839-7) acts as an implementer of the payment handling service and as a Payment Service Provider. Paytrail Oyj will be shown as the recipient in the invoice and Paytrail Oyj will forward the payment to the merchant. Paytrail Oyj is an authorized Payment Institution. For reclamations, please contact the website you made your payment to.

Paytrail Oyj, business ID 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Phone: +358 207 181830

Netbanks

Paytrail Oyj (FI2122839) provides netbank related payment transfer services in co-operation with Finnish banks and credit institutions. For consumer the service works exactly the same way as traditional web payments.

Chapter 5: Responsibilities

5.1 The customer is always solely responsible for all of the website’s content, its commercial activity and legality and possible ecommerce, including all payments, deliveries and returns. The customer is solely responsible that his or her website and all data is according to these terms of service. The customer is also solely responsible for the website’s data security and is responsible to acquire necessary data security, like SSL/TLS certificate from the service provider, for example for ecommerce websites.

5.2 Despite the fact that the service can be considered a very good, reliable and secure, the service provider is not responsible for any loss, damage or destruction of data, files or website nor any resulting financial loss, inconvenience or costs that may apply for re-creating such files, data or website.

5.3 The service provider is not responsible for third party vendors or subcontractors connections, hardware, software or system performance. Taking into account the nature of internet, the service provider is not responsible of any harassment, inconveniences or disruptions done or caused by someone or something at the server or in internet data network or by network connected devices or systems.

5.4 The service provider’s liability is limited and the potential maximum amount of compensation is the monthly cost of the service the customer has at the time of the infringement, multiplied by three. The service provider is not liable to compensate any damage caused for the customer by third parties. The service provider is not liable to compensate closing or termination of service or website, nor any resulting financial loss, inconvenience or loss of data, that’s result of customer’s late payment or violation of this agreement.

5.5 The service provider is not liable for any indirect or consequential damage. This agreement states, exhaustively, the service provider’s liability and responsibility for violation of agreement.

Chapter 6: Force Majeure

6.1 Neither party shall be liable for delays or damage arising from his or her acts beyond the case of force majeure, which he or she can not reasonable be expected to have taken into account at the time of the agreement or during the agreement and the consequences of which he or she could not reasonably have avoided or overcome. Force majeure also include the service provider’s subcontractor’s or third parties’ force majeure.

6.2 The service provider’s subcontractor’s or third party’s force majeure shall also be considered for release from obligations if new subcontractor or third party can not be acquired elsewhere without imposing excessive costs or significant loss of time.

6.3 Either party must notify the other about force majeure, and when it ends, as soon as possible, the best of their ability.

Chapter 7: Governing law

7.1 This agreement shall be governed by Finnish law.

7.2 Disagreements resulting from this agreement shall be designed to be solved with negotiations between the parties. If the negotiations does not lead to a mutual agreement, the disagreement shall be settled at the service provider’s domicile court of law.

Chapter 8: Rights

8.1 The service provider has the right to change services’ and products’ technical specifications, features, prices and terms of service. If the customer does not agree to the changes, the customer has the right, based on the changes, to terminate the agreement of that service or product, by sending cancellation request to the service provider. The denunciation shall enter into force at the end of the current billing/agreement period which the termination is made.

8.2 The service provider has the right to move and sell its services, products and business to a third party. All customers must be notified of such actions.

8.3 The customer has the right to terminate the agreement if the service provider does not provide the customer with service or product, what the customer has paid, within 14 days from the date when the service or product should have been provided to the customer. The customer must, however, first give the service provider the opportunity to correct the situation, misunderstanding or forgetfulness. If the service provider does not take actions to remedy the situation within 72 hours, the customer has the right to terminate this agreement. Basically, we always aim to serve our customers as soon and as fast as possible.

8.4 The service provider has the right to terminate this agreement, cancel the customer’s registration and terminate the customer’s account, if the customer violates these terms of service. As a result of termination of this agreement and customer’s account and the cancellation of the customer’s registration, the customer can lose all data, material, and website(s) he or she has uploaded to the service, including the domain. The service provider is not liable, nor liable to compensate, for any loss of data, file or website(s) or inconvenience or financial losses or lost domain or any costs or inconveniences that may incur for re-acquiring the lost data or domain, in case of the customer’s account and agreement termination and the cancellation of the customer’s registration. The service provider has the right to cancel the customer’s registration and prevent the customer from using the service already before the customer has published online content that is against these terms of service or uploaded such content to the service or if the customer violates these terms of service in any other way. Also, if the service provider has a strong suspicion of the customer’s intentions to violate this agreement or in any other way misuse the service, justifies the service provider to cancel the customer’s registration, terminate the customer’s account or prevent the use of the service from the customer.

Privacy Policy

The Personal Data Act (523/99) 10 §
The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679
Last updated: 24.5.2018

1. Registrar:

netDesign Ltd Finland
Y-number: 2465447-1
Puistokaari 6 B 19
00200 Helsinki
Puhelin: 044 555 6 333
www.netdesign.fi

2. The person in charge of register and his contact information:

Name:  Jaakko Kivelä
Phone: 044 555 6 333
Address: Puistokaari 6 B 19, 00200 Helsinki
Email: asiakaspalvelu@netdesign.fi

3. Register name:

netDesign Oy Finland asiakassivut - netDesign Ltd Finland client area

4. Purpose of processing personal data (Purpose of register):

1) Taking care of billing, managing contacting and other issues with customers, like support tickets.
2) Send announcements, offers and advertisements to customers.

5. Content of register (collected data):

1) Information given by customer when customer registers as a customer.
2) The history between the client and the service provider, like for example order, invoice and support ticket history.

6. Source of information:

1) Customer’s and his/her company’s information are provided by the customer or by a person who has been given authorization to give the information by the customer.
2) Customer has registered at the service provider’s website.
3) Customer has registered orally in a meeting or by phone with the service provider.

7.1 Disclosure of data hand over and transfer of data outside European Union or European Economic Area:

Customers' information will NOT be handed over or transferred to third parties outside EU or EEA.

7.2 Disclosure of data hand over and transfer of data inside European Union or European Economic Area:

Customer’s information will NOT be handed over or transferred for third parties inside EU or EEA.

The only case where we may have to give client's data to a third party dept collector inside EU or EEA is the unfortunate case where the client won't pay his or her overdue invoice regardless of payment reminder(s). In this case however, the client will be well informed of the situation and upcoming actions and the client will be given a fair change to react and correct the situation.

8. Security principals of the register:

Access to register has been secured with username and password. Registrar has full access to register. All staff members of netDesign Ltd Finland has the right to update customer’s information. Register’s data is only managed by workers who have been assigned to work with the register. Also, the customer can update his/her information by accessing the client area.

9. Customer’s right for denial:

The customer has the right to deny service provider for using his/her personal or company’s data for direct mail, telemarketing, or other direct marketing, marketing research and public opinion surveys. The ban can be made either in written, by phone or by SMS for the person responsible for the register. The written ban may be made with email.

10. Data subject’s right of inspection:

Customer has the right and ability to view his/her data and his/her company’s data in the register at the client area.

11. Correction of data:

Customer can correct any data at the client area. Also the service provider may, without notice, correct customer’s data if the data is incorrect.

12. Removal of data ("your right to be forgotten"):

When the client doesn't anymore have any active services or domains (including expiring domains) or other activity or open or unpaid invoices with us, the client can request, that his or her data will be deleted from the register.

Because we respect our clients' privacy, also after the client relationship has ended, if the client doesn't anymore have any active services or domains (including expiring domains) or other activity or open or unpaid invoices with us, we automatically close these kind of client's accounts without notification and we delete these accounts from the register regularly, because we don't see any reason to needlessly hamster your information.

; )

Faktat Fiksusti (’’Smart Facts’’)

about fi-domain

Who can apply for fi-domain?

Privat persons, companies and organisations. You may also authorize an agent for the registration.

What is required from private person to get fi-domain?

At least 15 years of age, municipality of residence in Finland and Finnish social security number.

What kind of companies and organisations can get fi-domain?

 • Companies or individual companies,
 • Finnish public sector institutions, such as government agencies, municipalities and joint municipal authorities, churches and congregations,
 • state enterprises,
 • public law agencies and public law associations and
 • foreign state embassies and consulates

that are registered in Finnish Trade-, Foundation or Organisation register.

Notice! Registration in Tax Administration’s register is not enough.

Foreign companies, individual companies and brands: You can get fi-domain by registering Finnish branch to Finnish Trade Register

Renewing fi-domain:

Fi-domains’ registration and renewal periods are 1, 3 or 5 years. We will automatically renew all our clients’ domains that we have registered or that have been transferred to us. Regarding the renewal, you may get message from Ficora, however you don’t have react on that, since we will renew the domain for you.

Transferring fi-domain to new owner:

If you want to transfer the ownership of the domain for another person, company or organisation, please contact our customer service at asiakaspalvelu@netdesign.fi or call number 044 555 6 333.

We can transfer the domain on your behalf.

Cancellation of fi-domain:

You can cancel your fi-domain also before it expires. Only the owner of the domain, can cancel the domain, so therefore, you have to do it by yourself at Ficoras website here: https://domain.fi/info/en/index/yllapito/irtisanominen.html

Cancelling the domain is free.

In the domain will not be cancelled nor renewed, it will stop working after expiration. After the expiration, one month period of protection will activate. If the domain is not renewed during this protection period, it will be released and it will be available for anyone to register, in which case, the previous owner can lose the domain. During the protection period, only the current owner of the domain, or we on behalf of the current owner, can renew it.